Vrijwaring

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Wij doen er alles aan om te waarborgen dat de informatie op onze website volledig, up-to-date en juist is. Bij onvolkomenheden kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste gegevens die middels deze website gevonden worden. Sport-Inn Gerritsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van onze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of naar verwezen inhoud.